Logo
  • Elektrokabeļu bojājuma vietas noteikšana un remonts;
  • Interneta kabeļu bojājuma noteikšana un remonts;
  • Bojāto elektroiekārtu noteikšana;
  • Drošinātāju un automātslēdžu maiņa;
  • Apgaismojuma spuldžu un bloku maiņa.

Uz augšu